Wettelijk dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheek aanvraag
Adviesbureau Vincent van Herkhuizen
Hatertseweg 295
6533 AK NIJMEGEN
024-3565491
vincent@vanherkhuizenadviesbureau.nl

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners
hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op!
In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten.
Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U heeft een hypotheekvraag
Wilt u een lening voor uw woning? Bijvoorbeeld omdat u een woning wilt kopen en daarvoor een lening nodig heeft, of omdat u nadenkt over een nieuwe lening omdat de rentevastperiode van uw lening, is afgelopen.
Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen.
En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een hypotheek vraag en moet u over een aantal dingen nadenken.
Bijvoorbeeld over:
• De hoogte van het bedrag dat u wilt lenen.
• Voor uw lening betaalt u iedere maand. De rente is niet bij iedere bank en verzekeraar hetzelfde.
• Ook moet u de lening terugbetalen. Dat kan op verschillende manieren. Ook daar moet u goed over nadenken.
• Soms is het verstandig om een verzekering te nemen bij uw lening.

In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.
Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?
Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten.
Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf.

De hypotheek
Wij kunnen u adviseren over de hypotheken van andere aanbieders. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.
Onderzoek
Hoe is uw persoonlijke situatie?
Advies
Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?
Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?
Contract
Heeft u gekozen?
Dan kunnen wij ervoor zorgen dat ude contracten krijgt.
Onderhoud
U heeft het contract.
Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.
Verzekeringen bij de hypotheek
Wij kunnen u adviseren over de verzekeringen van andere aanbieders. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.
Onderzoek
Hoe is uw persoonlijke situatie?
Advies
Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?
Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?
Contract
Heeft u gekozen?
Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.
Onderhoud
U heeft het contract.

Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.
Gemiddelde kosten
Advies Gericht op afsluiten Combinatie
€ 85 per uur.

Dienstverleningsdocument Hypotheek aanvraag
Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

Onderzoek
Hoe is uw persoonlijke situatie?
We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:
• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?
• Wat wilt u en wat kunt u betalen?
• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

Advies
Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?
Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld.
U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?
Dit biedt deze dienstverlener
Dit biedt deze dienstverlener niet

De hypotheek
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product.
Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal hypotheken met elkaar. We bekijken welke hypotheken passen bij u en uw situatie.
Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Geen vergelijking van producten
Vergelijking van beperkt aantal producten
Vergelijking van groot aantal producten
Wij adviseren alleen hypotheken van andere aanbieders.
Verzekeringen bij de hypotheek
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.
Geen vergelijking van producten
Vergelijking van beperkt aantal producten
Vergelijking van groot aantal producten
Wij adviseren ook verzekeringen van andere aanbieders.
U heeft een contract.
Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat
Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen.
Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op!
Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen.
Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.
Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het contract is afgesloten.
Bespreek met ons wat wij voor u kunnen doen.
De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.
Combinatie n.v.t.

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.
N.a.v. de analyse die we samen met de klant maken , kijken we wat er nodig is en zoeken we o.a. op internet naar een goede verzekering.
Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen.
Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

Dienstverleningsdocument Risico's afdekken
Adviesbureau Vincent van Herkhuizen
Hatertseweg 295
6533 AK NIJMEGEN
024-3565491

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document.
Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.
Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten.
Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U wilt een verzekering
Wilt u een verzekering? Bijvoorbeeld voor als u of uw partner overlijdt? Of voor als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt?
Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen.
En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vraag over het afdekken van risico’s en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:
• Heeft u de verzekering nodig?
• Hoeveel premie betaalt u voor de verzekering?
• In welke situaties keert de verzekering uit?
• In welke situaties keert de verzekering niet uit?

In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.
Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?
Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen.
Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten.
Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij kunnen u adviseren over de verzekeringen van andere aanbieders. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.
Onderzoek
Hoe is uw persoonlijke situatie?
Advies
Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?
Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?
Contract
Heeft u gekozen?
Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.
Onderhoud
U heeft het contract. Daarna kunnen wij in de gaten of het goed gaat.
Gemiddelde kosten
Advies Gericht op afsluiten Combinatie
€ 85 per uur

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld.
U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.
Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?
Dit biedt deze dienstverlener
Dit biedt deze/ dienstverlener niet
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product.
Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie.
Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.
Wij adviseren ook verzekeringen van andere aanbieders.

Nadat wij u Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen.
Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie.
Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.
Let op!

Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen.
Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.
Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract.
• Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke (financiële) situatie en wensen.
• Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw (persoonlijke) situatie passen.
• Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat.
• in overleg met client bespreken hoe de smanewerking is gewenst
De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

RISICO'S Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen
Adviesbureau Vincent van Herkhuizen
Hatertseweg 295
6533AK NIJMEGEN
024-3565491
vincent@vanherkhuizenadviesbureau.nl

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document.
Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.
Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten.
Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.
U wilt extra geld voor later.
Wilt u extra geld voor later? Wilt u bijvoorbeeld later extra pensioen? Of wilt u later extra geld hebben voor iets anders?
Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost.
In deze situaties heeft u een vermogensopbouw vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:
• Hoeveel pensioen heeft u later? Vindt u dat genoeg? Of vindt u dat te weinig?
• Heeft u nu geld over voor extra pensioen?
• Wat zijn de regels van de Belastingdienst?
• Wat zijn de voordelen en nadelen van sparen of beleggen?

In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.
Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?
Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten.
Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij kunnen u adviseren over de vermogensopbouw producten van andere aanbieders. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.
Onderzoek
Hoe is uw persoonlijke situatie?
Advies
Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?
Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?
Contract
Heeft u gekozen?
Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.
Onderhoud
U heeft het contract.Daarna kunnen wij in de gaten houden of het goed gaat.
Gemiddelde kosten
Advies Gericht op afsluiten Combinatie
€ 85 per uur of vast tarief

Goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:
• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?
• Wat wilt u en wat kunt u betalen?
• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

Heeft u zelf al geinventariseerd hoe u er financieel er voor staat zowel in inkomsten, vermogen als uw uitgaven en (eventueel schulden)
Advies
Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?
Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.
Door samen met u de financiele sitautie te bespreken en naar de toekomst te kijken komen we in overleg tot een toekomst perspectief
Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?
Dit biedt deze dienstverlener
Dit biedt deze dienstverlener in overleg
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product.
Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal vermogensopbouw producten met elkaar. We bekijken welke vermogensopbouw producten passen bij u en uw situatie.
Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.
Ook vergelijkingen van producten
Vergelijking van aantal producten in overleg met u
Vergelijking van groot aantal producten
Wij adviseren alleen vermogensopbouw producten van andere aanbieders.

Wij kunnen er voor zorgen dat u de contracten krijgt.
Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Wij zorgen er daarna niet voor dat u de contracten krijgt.
Onderhoud
U heeft een contract.
Daarna kunnen wij in de gaten houden of het goed gaat.
Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen.
Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie.
Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op!
Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen.
Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.
Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het contract is afgesloten.
Bespreek met ons wat wij voor u kunnen doen.
De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen
Kosten: Hoeveel betaalt u?
Kosten voor de dienstverlening
Gemiddelde kosten
Advieskosten € 85 per uur
Kosten gericht op afsluiten product n.v.t.
Beide n.v.t.
De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.
Wij werken op uurtarief en geven daarbij een begroting af.
Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen.
Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.